World Solar Challenge 2007 van start gegaan

World Solar Challenge 2007 van start gegaan

Door Olaf van Miltenburg,

Zondag is in Australië de World Solar Challenge weer van start gegaan, de tweejaarlijkse race voor auto’s die rijden op zonne-energie. Nederland doet dit jaar mee met twee teams, België met één team.

De wedstrijd is van start gegaan in de stad Darwin in het noorden van Australië. De finish bevindt zich 3021 kilometer zuidelijker in de stad Adelaide. De eerste zonnewagens worden daar op 25 oktober verwacht, terwijl de race op 28 oktober officieel eindigt.

Het Nuon Solar Team van de universiteit van Delft is de gedoodverfde favoriet. Twee jaar geleden wist de Nuna 3 van het team de afstand in 29 uur en 11 minuten af te leggen, dankzij een gemiddelde snelheid van 102,8 kilometer per uur. Ook in 2003 en 2001 wist het team uit Delft als eerste over de streep te komen.

De Nuna 4 overbrugde op de eerste dag 712 kilometer en lag daardoor op de tweede plaats, achter het Belgische Umicore Solar Team. Het andere Nederlandse zonnevoertuig, de Twente One, wist 572 kilometers af te leggen en belandde daarmee op de zesde plaats na dag één. Na dag twee moest het Nuon Solar Team plek twee te delen met het Belgische voertuig, nadat dit pech kreeg. Het Australische Aurora Team gaat aan kop.

In totaal doen er 41 teams vanuit de hele wereld mee aan de race, die is onderverdeeld in twee klassen. In de ‘Adventure’-klasse hoeven de voertuigen aan minder strikte regels te voldoen; in deze categorie vallen bijvoorbeeld ook auto’s die al eerder mee hebben gedaan. Deelnemers aan de Challenge-categorie, waaronder de twee Nederlandse team vallen, moeten bijvoorbeeld rechtop zittende bestuurders bevatten en het oppervlak van de zonnepanelen mag niet groter zijn dan zes vierkante meter.

Nieuwe stimuleringsregeling duurzame energieproductie

13-07-2007

De ministerraad heeft op voorstel van minister Van der Hoeven van Economische Zaken ingestemd met het Ontwerpbesluit stimulering duurzame energieproductie. In dit besluit wordt de grondslag neergelegd voor subsidieverstrekking aan investeerders in projecten op het gebied van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas en warmte/kracht-koppeling (wkk).

Het besluit voorziet in een gesloten, beheersbaar systeem, waarbij jaarlijks een maximum budget wordt vastgesteld voor de verstrekking van nieuwe subsidies. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt naar categorieën. In het besluit worden nog geen keuzes gemaakt over de in 2008 en latere jaren te subsidiëren categorieën. Deze keuzes worden uiterlijk begin 2008 bekend gemaakt.

De hoogte van het subsidietarief wordt jaarlijks gecorrigeerd voor de relevante energieprijs op de markt. Bij een hoge energieprijs is immers minder subsidie nodig om de vaste opbrengst te realiseren. Daarnaast kunnen ook andere correcties worden vastgesteld als die van invloed zijn op het verschil in kostprijs van geproduceerde energie en de marktprijs. Naar verwachting zullen begin 2008 de ministeriële regelingen worden gepubliceerd waarmee onder meer de subsidiehoogte per categorie en de wijze van subsidietoekenning bekend worden gemaakt. De subsidieregeling zal zo vroeg mogelijk in 2008 in werking treden. De nieuwe regeling zal onder de Kaderwet EZ-subsidies worden ondergebracht en door SenterNovem worden uitgevoerd.

Zie ook

Er bestaan verschillende subsidieregelingen voor de aanschaf van zonnepanelen en zonnecollectoren. Deze subsidieregelingen zijn gericht op bedrijven en ondernemers en zijn niet bedoeld voor particulieren. Een overzicht van de subsidieregelingen vindt u op de website van het ministerie van VROM.

Energiepremieregeling

De energiepremieregeling voor particulieren is in oktober 2003 afgeschaft. Er is op dit moment geen nieuwe subsidieregeling voor energiebesparing. In september 2007 worden er nieuwe plannen voor energiebesparing in woningen bekend gemaakt. Dit zal dan vooral gaan om isolatie en energiezuinige apparatuur, maar er is nog geen concrete informatie beschikbaar.

Meer informatie

Voor meer informatie over zonne-energie kunt u terecht op de website van het ministerie van VROM en bij Milieu Centraal. Informatie over energiebesparing vindt u in het dossier Energiebesparing op de website van het ministerie van VROM.

Een nieuw technisch snufje op het gebied van zonne-energie heeft de wereld verbaasd doen staan. Het onbemande vliegtuig Zephyr, gemaakt door het Britse bedrijf Qinetiq, heeft 54 uur zonder te stoppen op zonne-energie gevlogen. De BBC meldde dat het vliegtuig maar liefst twee nachten achter elkaar vliegend heeft doorgebracht. Het oude record stond met 30 uur op naam van de Global Hawk, een vliegtuig met straalmotoren van de US Air Force. Wetenschappers die bij de ontwikkeling van Zephyr zijn betrokken vertelden dat het voor het eerst is dat een vliegtuig op zonne-energie twee nachten heeft gevlogen zonder andere energiemogelijkheden aan boord. Helaas voor deze recordpoging zal het wereldrecord niet officieel in de boeken komen te staan. De sportfederatie voor vliegtuigen FAI was niet op de hoogte van de vlucht. Omdat de FAI wel op de hoogte werd gesteld van de tweede testvlucht van Zephyr, die 33 uur duurde, wordt deze tijd hoogstwaarschijnlijk als het nieuwe officiële wereldrecord genoteerd.
“Dit vliegtuig gaat veel verder en hoger dan we ooit gezien hebben,” aldus piloot en ontwerper Chris Kelleher. “Dit is nog maar het begin.” De testvluchten worden gehouden op een Amerikaanse militaire basis in New Mexico. Het vliegtuig Zephyr heeft een spanwijdte van 18 meter. De vlucht bereikte een maximale hoogte van 18.000 meter. “We zijn echt blij en verrast dat Zephyr ook ’s nachts gewoon doorvloog. Overdag werden de batterijen opgeladen met zonne-energie, zodat er vermogen was om ook de nachten door te komen,” aldus de ontwikkelaars.

Bron: Elsevier

Opnieuw weinig nieuwe zonnepanelen voor stroom

In 2006 is voor 1,5 megawatt (MW) aan zonnepanelen afgezet op de Nederlandse markt. Dit is vergelijkbaar met het voorgaande jaar. De afzet van zonnepanelen voor stroom ligt al enkele jaren op een laag niveau. In de periode 2000–2004 lag het gemiddelde op 8 MW per jaar. Het jaar 2003 vormde met 20 MW een uitschieter dankzij de destijds geldende subsidieregelingen.
De omzet van de bedrijven op de markt voor zonnestroomsystemen is in 2006 met de helft toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Deze sterke stijging kwam door een toename van de handel met en de productie voor het buitenland. De totale bijdrage van zonnestroom aan de duurzame energie in Nederland kwam in 2006 uit op een kleine 0,4 procent.

Afzet zonnepanelen in Nederland op eindgebruikersmarkt
Bron: StatLine, Fotovoltaïsche zonne-energiesystemen; markt handels- en productiebedrijven